c?utare

1.5 Clusteri

 

Ce este un cluster ?
Firme şi instituţii din industriile conexe au tendinţa de a forma clustere împreună, indiferent cât de mature sau înalt tehnologizate sunt, pentru că au de câştigat avantaje din acest lucru. Ele pot exploata furnizori locali de specialitate, servicii şi resurse umane privind fluxurile şi revărsările de informaţii formale şi informale disponibile la nivel local, precum şi inovarea crescută stimulată de rivalitatea locală şi efectele de imitaţie. Acest lucru produce un paradox: într-o lume tot mai globalizată, companiile tind să se unească în clustere pentru a fi mai competitive şi pentru a profita de condiţiile de localizare care sprijină avantajele competitive autonome.
Clusterele nu sunt asociaţii de firme care se grupează împreună pentru a atinge obiective comune. Mai degrabă, ele sunt caracteristici neprevăzute ale realităţii socio-economice în majoritatea regiunilor. Prin urmare, există o varietate de avantaje obţinute din activitatea de consolidare a competitivităţii la nivel de cluster, inclusiv:
• Economii de scară, în termeni de analiză, în calitate de societăţi într-un cluster au tendinţa să urmeze strategii similare, funcţionează în cadrul aceloraşi lanţuri valorice sau al unora conexe şi au structuri similare.
• Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM) organizate în clustere beneficiază de analize strategice de nivel înalt la care nu ar avea altfel acces.
• În plus, prin colaborare, firmele pot exploata proximităţii lor geografice prin manipularea colectivă a condiţiilor locale de care strategiile şi avantajele lor competitive depind. Acest lucru poate implica dezvoltarea de infrastructuri specializate, instituţii de sprijin (centre tehnice, centre logistice, etc), cunoştinţe şi competenţe avansate, produse financiare specializate, precum şi accesul îmbunătăţit la furnizori şi prestatori de sevicii importanţi.
• În cele din urmă, lucrând la consolidarea competitivităţii la nivel de cluster într-o regiune sau un teritoriu naţional relativ mic îmbunătăţeşte politicile industriale orientate din perspectiva guvernului.

Desigur, aparenenţa la un cluster nu garantează succesul unei companii. Baza pentru succesul unei firme este implementarea cu succes a unei strategii diferenţiate care va oferi o propunere de valoare unică pe piaţă. Odată cu accelerarea schimbărilor economice globale, în domenii cum ar fi dereglementarea, comerţul liber, fragmentarea lanţului de valori, firmele trebuie să reevalueze frecvent strategiilor lor. Multor firme, în special întreprinderi mici şi mijlocii, le lipseşte informarea şi abilităţile necesare pentru a-şi revizui singuri strategiile.

Iniţiative de cluster
Iniţiativele de cluster sunt baza pentru o politică de dezvoltare industrială sau economică bazată pe cluster. Acestea sunt instrumentul care ajută guvernele să inţeleagă nevoile industriei şi să definească politici de sprijin ghidate de piaţă. Nu numai că acestea oferă o perspectivă mai bună a realităţii economice din teritoriu şi a nevoilor specifice ale industriei, dar ele permit, de asemenea, guvernelor de a elabora politici adaptate de sprijin cu participarea sectorului privat la finanţarea şi gestionarea lor.

Cum pot colabora IMM-urile în clustere ?
Datorită puterii de piaţă limitate, IMM-urile pot inova şi concura prin interactiunea cu alte firme. Competitivitatea lor poate fi mărită prin punerea în comun a resurselor şi procese de învăţare interactivă. Printr-o colaborare pe verticală, firmele cooperează cu furnizorii şi clienţii pe tot parcursul lanţului valoric. Printr-o colaborare pe orizontală, firmele dezvoltă acorduri cu concurenţii. Una dintre cele mai importante caracteristici ale firmelor grupate în clustere este abilitatea de a combina competiţia şi colaborarea.

Pentru a vă face o idee mai clară despre colaborarea în cluster vă rugăm să urmăriţi link-urile:
• Cazuri de afaceri competitive bazate pe iniţiativele de cluster
www.competitiveness.com

– urmăriţi înregistrarea video despre colaborarea într-un Cluster de prelucrare a alimentelor din Oregon – unde colaborarea le-a permis să dezvolte tehnici de producţie noi, cu eficienţă energetică.