c?utare

7.1 Programul-cadru 7

 

Numele complet al PC7 este cel de-al saptelea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică. Aceasta va dura timp de şapte ani, din 2007 până în 2013. Programul are un buget total de peste 50 de miliarde de euro. Aceasta reprezintă o creştere substanţială în comparaţie cu Programul-Cadru anterior PC6 (41% la preţurile din 2004, 63% la preţurile curente), o reflecţie a înaltei priorităţi de cercetare din Europa. Într-adevăr, PC7 este un instrument-cheie pentru a răspunde nevoilor Europei în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi competitivitatea, şi pentru menţinerea poziţia de lider în economia globală bazată pe cunoaştere. Aceşti bani vor fi (cea mai mare parte) cheltuiţi pentru subvenţii acordate persoanelor implicate în cercetare din întreaga Europă şi din afara ei, pentru a co-finanţa cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi proiectele demonstrative. Subvenţiile sunt atribuite pe baza unor cereri de propuneri şi a unui proces de evaluare inter pares, care sunt înalt competitive. În scopul de a completa programele de cercetare naţionale, activităţile finanţate de PC7 trebuie să aibă o “valoare adăugată europeană”. Un aspect cheie al valorii adăugate europene îl reprezintă caracterul transnaţional al multor acţiuni: proiectele de cercetare sunt desfăşurate de către consorţii cu participanţi din diverse ţări europene (şi alte ţări); bursele în PC7 necesită mobilitate peste graniţele naţionale. Într-adevăr, multe provocări ale cercetării (de exemplu cercetarea fuziunii, etc), sunt atât de complexe încât nu pot fi rezolvate decât la nivel european.

Dar în PC7 există de asemenea o nouă acţiune privind “echipele individuale”, fără obligaţii de cooperare trans-naţională. În acest caz, “valoarea adăugată europeană” constă în creşterea competiţiei între oamenii de ştiinţă în cercetarea fundamentală de “frontieră” de la nivel naţional la nivel european.

PC7 este succesorul natural al programului anterior, PC6. Acesta este rezultatul a ani de consultare cu comunitatea de cercetare atât din sectorul public cât şi din cel privat, cu actorii economici, precum şi cu factorii politici de decizie din Europa. PC7 este mai mare şi mai cuprinzător decât predecesorii săi. De asemenea, este mai flexibil, cu proceduri simplificate.

Programele-cadru pentru cercetare au două obiective strategice principale:

 • să consolideze baza ştiinţifică şi tehnologică a industriei europene;
 • să încurajeze competitivitatea sa internaţională, promovând în acelaşi timp cercetarea în sprijinul politicilor UE.
 • Va rugam să citiţi: PC7 pe scurtFP7
 • A se vedea:http://cordis.europa.eu/fp7/
 • Sub Pagini

  Marturii

  Acesta este un program de mare, i-ar recomanda acest program de la unul ?i de toate.

  Ian Sayers
  Giant