c?utare

7.4 Interreg

 

Programul de cooperare interregionala permite cooperarea între autorităţile locale şi regionale din diferite ţări din UE-27, Norvegia şi Elveţia. Acesta se ocupă de structura proiectelor în care aceste autorităţi fac schimb şi transfer de experienţă şi dezvoltă în comun abordări şi instrumente care să îmbunătăţească eficienţa politicilor de dezvoltare regională şi să contribuie la modernizarea economică.

În conformitate cu Orientările Strategice Comunitare pentru Politica de Coeziune 2007-2013, programul îşi propune să contribuie la strategia Uniunii Europene pentru creştere economică şi locuri de muncă. Ca atare, este un instrument important pentru punerea în aplicare a iniţiativei UE “Regiuni pentru schimbare economică” (RFEC). RFEC este conceput să sprijine reţelele regionale şi urbane descoperind cele mai bune practici în modernizarea economică, în special cele care contribuie la obiectivele din agenda Uniunii privind creşterea economică şi locurile de muncă, şi să răspândească acest cele mai bune practici în toate regiunile pentru a contribui la stimularea creşterii lor durabile şi reducerea disparităţilor economice.

Programul este structurat în jurul a două priorităţi tematice, grupând domeniile de acţiune care sunt esenţiale pentru a ajuta la realizarea unei contribuţii din partea regiunilor Europei la strategia de creştere economică a Uniunii Europene, şi anume locuri de muncă şi dezvoltarea durabilă.

Prioritatea nr. 1 are în vedere inovarea şi economia bazată pe cunoaştere, concentrându-se în principal pe subtemele inovare, dezvoltarea cercetării şi tehnologiei, antreprenoriatul şi IMM-urile, societatea informaţională, precum şi ocuparea forţei de muncă, capitalul uman şi educaţie.

Prioritatea nr. 2 are ca obiective mediul şi prevenirea riscurilor, cele mai importante subteme sunt riscurilor naturale şi tehnologice, gestionarea apei, prevenirea şi gestionarea deşeurilor, biodiversitatea şi conservarea patrimoniului natural, energia şi transportul durabil, precum şi patrimoniul cultural şi peisajul .

Acest Program Operaţional sprijină două tipuri diferite de intervenţii.

În primul rând, ea susţine “proiecte de iniţiativă regională”, iniţiate de către participanţi regionali cu scopul de a face schimb de experienta într-un domeniu politic specific în scopul de a identifica bune practici şi pentru a dezvolta noi instrumente şi abordări pentru implementare.

În al doilea rând, INTERREG IVC sprijină “Capitalizarea, inclusiv a proiectelor Fast Track” pentru a se asigura că bunele practici identificate, de exemplu, prin proiectele de iniţiativă regională menţionate mai sus, îşi găsesc drumul lor în programele de convergenţă, de competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă şi de cooperare teritorială europeană.

Programul este co-finanţat de către Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). El are un buget total disponibil FEDR de 321 milioane € pentru perioada 2007-2013. Zona programului acoperă întregul teritoriu al Uniunii Europene, plus Norvegia şi Elveţia. Programul co-finanţează participarea autorităţilor şi organizaţiilor publice guvernate de legea publică din aceste ţări. Participarea actorilor din afara acestei zone este posibil, în anumite condiţii.

Pentru mai multe informaţii, vedeţi:

 • www.interreg4c.net
 • Vă rugăm să citiţi: Interreg
 • Sub Pagini

  Marturii

  Acesta este un program de mare, i-ar recomanda acest program de la unul ?i de toate.

  Ian Sayers
  Giant