c?utare

1.1 Diferite domenii în care IMM-urile colaborează

 

Colaborarile benefice şi reţelele au loc prin împărtăşirea şi crearea în comun de cunoştinţe şi competenţe de-a lungul dimensiunilor intensive a celor trei de cunoştinţe care sunt relevante pentru competitivitate:

• Pătrunderea şi deservirea pieţelor;
• Proiectare sau dezvoltare de produse şi servicii;
• proiectare sau de dezvoltare a proceselor de afaceri.

Funcţie spre care dintre cele trei dimensiuni se orientează colaborarea, se pot diferenţia opt tipuri diferite de obiectivele strategice ale unei reţele sau colaborări:

Tipul Orientare spre colaborare Scopuri ale colaborării
Procese  de afaceri Piaţă Produs
Inovarea procesului

X

Reducerea costurilor de planificare şi de învăţare pentru inovare sau îmbunătăţirea proceselor de afaceri
Piaţă

X

Reducerea costurilor fixe în marketing, pătrunderea pe noi pieţe, împreună
Dezvoltarea noului produs

X

Reducerea costurilor de proiectare şi dezvoltare de noi produse
Serviciul pentru client

X

X

Dezvoltarea sau îmbunătăţirea proceselor sau serviciilor de afaceri relevante pe piaţă ca o operaţiune comună
Instruire

X

Reducerea costurilor de formare a personalului, dezvoltarea de soluţii adaptate de formare specifice pentru nevoile industriei
Automatizare

X

X

Reducerea costurilor de planificare şi de învăţare pentru proiectarea produselor / serviciilor şi proceselor lor de producţie
Asocierea brandurilor

X

X

Crearea unui brand de produs comun şi a strategiei de imagine, dezvoltarea şi comercializarea în comun a produselor conform necesităţilor clientului comun
Globalizare

X

X

X

Produse / servicii, procesele lor de producţie şi procesele lor de marketing sunt dezvoltate şi implementate în comun.